News

Liu Yefu in “You Won’t Be Young Forever”

You Won’t Be Young Forever

Exhibition Dates: November 11 to December 10, 2016

Exhibition Venue: No. 235 Guang Fu Road, near Wu Zhen Road Bridge

Artists: An Jing, Ayo Yunyu SHIH, Chen Tingting, Gao Yuan, Tang Chao, Li Shuang, Payne Zhu, Lin Aojie, Liu Yefu, Zhang Wei, Zhong Jialing, Yang Yuanyuan, Zhu Jianlin, Vivian Xiao Shiqin, Xu Hao, Shen Xin, FongFo Monthly

CLOSE 关闭

扫描二维码关注画廊微信公众号

或者微信搜索公众号“魔金石空间”